عملیات آموزش کارباکپسول آتش نشانی

218 بازدید
22 آذر 1400
05:17

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات آموزش کار با کپسول آتش نشانی امروز دوشنبه ۱۵ آذرماه به همت پرسنل آتشنشانی رامشیر باهدف آموزش وفراگیری کاربا کپسول اتفا حریق جهت کارکنان اداره برق رامشیر با دستور مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر در محل اداره برق برگزار گردید دراین جلسه کارکنان با نحوه عملکرد به هنگام حوادث آشنا گردیدند،قابل ذکراست مقررگردید این اقدام هر هفته دریکی از ادارات و موسسات شهر برگزارگردد،