عملیات خاکریزی میدان شهید فلاحی

243 بازدید
22 آذر 1400
05:43

ببه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر از آنجائیکه یکی از اقدامات مهندس خالدی شهردار رامشیر رسیدگی به وضعیت فضای سبز میادین محله ای بود، طبق قرار ازهمان ابتدارسیدگی ومرمت پارکهای محله ای دردستور کارقرارگرفت ، برهمین اساس واحدهای عمرانی وفضای سبزبا پیگیری لازم اقدام به مرمت فضای سبز میدان شهید جهان آرا ، میدان شهید فکوری، میدان شهید فلاحی نمودند امیدواریم شهروندان گرامی درجهت عمران و آبادانی محل زندگی خود با با شهرداری همکاری وهمیاری نمایند،