ادامه کاشت گل جهت ایجاد فضای زیبا و دلنشین

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر به منظور ارتقای روحیه همشهریان واحد فضای سبزبه دستورمهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر به منظور بالا بردن روحیه مردم و باهدف زیبا سازی و جان بخشیدن وطراوت دادن به محیط پارکها ،میادین ، و رفیوژهای شهر اقدام به عملیات گلکاری نمود،شایان ذکراست فضای سبزشهری اثرات مثبتی دربالابردن روحیه وهمچنین زیباکردن چهره و منظرشهر، داردو در همین راستا نیز از شهروندان خواسته شده است در حفظ ونگهداری ازگل هاودرختان غرس شده درپارکها و میادین ،کارکنان این شهرداری را یاری کنند،