عملیات پاکسازی ، جاروب وشستشوی بازارچه منطقه ۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نظر به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر مبنی بر راه اندازی نیمه دوم بازارچه منطقه ۲ جهت اشتغالزایی بانوان سرپرست خانوار امروز پنجشنبه مورخه ۲۵ آذرماه سال جاری واحد خدمات شهری باهمکاری واحد آتش نشانی اجرای تنظیف وپاکسازی وشستشوی محوطه داخل وفضای بیرون بازارچه بکلی اجرا گردید،

تصاویر قبل از عملیات پاکسازی

تصاویر بعد از پاکسازی