فعالیت های تلاشگران واحد زیباسازی جهت زیباسازی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر درر استای زیباسازی فضای شهری و اصلاح چهره معابر، به دستور مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر اقدامات زیباسازی کلیک خورد، به همین منظور واحدزیباسازی شهرداری ضمن حفظ آمادگی و تامین امکانات لازم اقدام به ساخت تعداد باکس مخصوص زباله های خشک ومنبع ۷۷۰ لیتری ،آلاچیق و تعدادی پایه های چراغ پارکی و تعدادی پایه های فوندانسیون جهت تامین روشنایی پارک ها نمود،