تامین روشنایی پارک مثلثی روبروی شهرداری ومرکزبهداشت شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر در ادامه تلاش مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر مبنی بر بهسازی ومرمت پارکهای محله ای شهر ، واحد زیبا با تامین امکانات لازم شامل وسایل برق ،کابل ، لامپ و پایه های روشنایی پارک مثلثی را موردنصب قراردادند،