برگزاری جلسه هماهنگی شورای شهر با شهردار و‌پاسخگویی به شهروندان

211 بازدید
14 دی 1400
12:10

برگزاری جلسه هماهنگی اعضای شورای اسلامی شهر بامهندس خالدی شهرداررامشیر به منظور رسیدگی وپاسخگویی به درخواست های شهروندان به روایت تصویر