خرید و‌ تأمین یک دستگاه تانکر آبرسانی جدید به تجهیزات شهرداری

214 بازدید
14 دی 1400
12:43

باتلاش مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر تامین تانکر آبرسانی جدید جهت اقدامات شهرداری،