آغاز عملیات جدولگذاری معابر خیابان آزادگان جنب مصلا

201 بازدید
27 دی 1400
10:19

آغاز عملیات جدولگذاری معابر خیابان آزادگان جنب مصلا به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر وباتلاش واحد عمرانی شهرداری امروزیکشنبه ۱۹دیماه ۱۴۰۰،