ادامه طرح عملیاتی زیرسازی معابر شهر

228 بازدید
27 دی 1400
10:56

ادامه عملیات زیرسازی معابر شهر با دستور وپیگیریهای مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر باهمت وتلاش کارگران عمرانی شامل مناطق کوی دادگستری،شهید تلاوری وفرعیهای پشت سپاه،