طراحی و تولید باکس مخصوص جمع آوری زباله توسط واحد زیباسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر، نظر به کمبود باکسهای مخصوص زباله درشهر و از طرفی هزینه سنگین تامین آن، مهندس خالدی شهردار رامشیر بادرآیت و همفکری اقدام به تامین وسایل موردنیاز با تکیه بر توان داخلی وجلوگیری از پرداخت هزینه‌های اضافی به همت و تلاش واحد زیباسازی اقدام به ساخت ۵۰ عدد ساخت انواع سطل های زباله مخصوص زباله های تر و زباله های خشک نموده که تعداد ۲۰عدد از سطل ها در مکانهای موردنیاز نصب گردید،