عملیات زیرسازی ادامه خیابان امام علی کوچه های پشت سپاه

203 بازدید
27 دی 1400
10:36

عملیات زیرسازی ادامه خیابان امام علی کوچه های پشت سپاه به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر وبا همت وتلاش واحد عمرانی شهرداری رامشیر،