کاشت گل درمیدان شهید جهان آرا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر وباتلاش کارگران فضای سبز شهرداری امروزیکشنبه مورخه ۱۹دیماه ۱۴۰۰میدان شهید جهان آرا گل کاری گردید،دراین اقدام تعداد زیادی گلهای فصلی کاشته شد،