گزارش تصویری از اجرای جدول گذاری کوچه ارغوان،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات جدولگذاری باهدف بهبود روان سازی آبهای سطح الارضی منطقه به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر وبا هدف رعایت بهداشت محیط زیست معابر منطقه مذکوراجرا وکماکان تا تکمیل پروژه ادامه دارد،