اجرای عملیات زیرسازی ادامه کوچه شهید علی تلاوری

104 بازدید
27 دی 1400
10:12

اجرای عملیات زیرسازی ادامه کوچه شهید علی تلاوری،به دستورمهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر وباتلاش کارگران واحدعمرانی،