اجرای عملیات زیر سازی معابر شهر بیش از ۳۶ کوچه و خیابان

235 بازدید
16 بهمن 1400
11:37

اجرای عملیات زیر سازی معابر شهر، برگ زرینی در کارنامه مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس خالدی درتشریح اقدامات صورت گرفته درگفتگو با روابط عمومی اعلام داشت ،با عنایت به لطف و برکات خداوند متعال ظرف مدت کمترازچهارماه ضمن تامین پنجاه تن قیربیش از ۳۹ کوچه و خیابان زیرسازی گردید که

عبارتند از: خیابان ۲۰ متری فرعی بیمارستان، خیابان جوان ، خیابان انقلاب ، خیابان فرعی جنب دیوارسپاه ، خیابان راهیان ، خ امام علی ، پنج خیابان فرعی ۱۲ متری منتهی به امام علی، خیابان ۱۴متری تفکیکی رامهرمزی ، خ امام علی حدفاصل چراغزاده شرقی تاخ بعثت ، خیابان ۱۰ متری فرعی امام علی پشت بهزیستی، خیابان توحید شرقی ،خیابان بعثت شرقی ،خیابان ۱۵ متری فرعی ۵۰۰ دستگاه، خیابان ۱۰ متری جنب مدرسه شهید حسنی، خیابان ۱۵ متری فرعی اول ۵۰۰ دستگاه، خیابان ۱۰ متری فرعی جنب مصلا،خیابان ۱۸ متری حافظ غربی،خیابان منجی ، خیابان ۱۵ متری فرعی روبروی بازارچه،خ مولوی نبش میدان شهید بقایی، خیابان رودکی ،خیابان ۱۲متری آزادگان، ۴ خیابان ۱۴ متری فرعی روبروی سی ان جی ، خ۲۰متری فرعی امام علی، خیابان ۱۴ متری هاشم منیعی ،خیابان فرعی شهید چمران، کوچه استقامت،

کوچه الهام، کوچه ارمغان، کوچه ارغوان، کوچه شهید علی تلاوری، کوچه شهید شولی پور،کوچه عدالت یک، وعدالت سه،کوچه اقتدارفرعی اول،کوچه آفرینش،کوچه دانشمند، کوچه ۱۲متری فرعی پشت مدرسه شهید حسنی، لکه گیری بیش از ۱۰۰نقطه ازمعابرسطح شهر،

لازم به ذکر است بزودی گزارش تصویری در قالب عکس و کلیپ منتظر خواهد شد