برگزاری کارگاههای آموزشی خود مراقبتی و اطفا حریق درمدارس

232 بازدید
16 بهمن 1400
11:12

، به دستور مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با هدف فراگیری اقدامات خودمراقبتی توسط جناب آقا ی مهدی کردونی مسئول ایستگاه آتشنشانی شهرداری رامشیر،