اصلاح و پاکسازی فضای سبز پارکها وبلوارها

205 بازدید
25 بهمن 1400
11:37

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس خالدی شهرداررامشیر گفت: پارک ها به عنوان یکی از مبانی اصلی توسعه شهری همواره دارای جایگاه ویژه ای درافزایش شادی ونشاط اجتماعی شهروندان هستند، وی افزود: به منظور جوان سازی درختان مسن ازطریق حذف شاخه های پیرو وادارکردن درخت به تولیدشاخه های جدید این عملیات انجام میشود، خالدی ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه، حفظ وتا’مین سلامت گیاه به منظور زیبایی و رشد مناسب و ایده آل درخت را ازدیگراهداف اصلاح دانست، وی خاطرنشان کرد: رسیدگی ونگهداری ازفضای سبز و انبوه درخت های کاشته شده یکی ازاقدامات واحدفضای سبز برای مناسب سازی چهره پارکهاست ،