ش تصویری از برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

230 بازدید
25 بهمن 1400
11:19

گزارش تصویری از برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ باحضورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر پرسنل اداری ،آتش نشانی، کارگران وخانواده هاباحضوریکپارچه واتحادوهمبستگی،