بازدیدمیدانی جناب آقای بهرام حیدری رئیس شورای شهرستان از اقدامات کارگران فضای سبز

228 بازدید
29 بهمن 1400
10:34

بازدیدمیدانی جناب آقای بهرام حیدری رئیس شورای شهرستان از اقدامات کارگران فضای سبز شهرداری رامشیر امروز پنجشنبه مورخه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ،