بامتخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی درسطح شهر برخورد قانونی می شود

200 بازدید
29 بهمن 1400
10:54

طبق قانون مدیریت پسماندافرادی که در مکانهای ممنوعه، نخاله تخلیه  میکنند، متخلف محسوب شده و طبق قانون با آنها برخورد میگردد، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ،متاسفانه گاهی مشاهده می شودبرخی رانندگان  خودروهای حمل ضایعات ساختمانی بابی توجهی به این امر، نسبت به  تخلیه آن درحاشیه جاده ها و آیلندها، حاشیه رودخانه،مسیل هاو معابرکم تردداقدام می کنند،     

مهندس خالدی شهردار رامشیر گفت : برای کنترل این موضوع،تمام خودروهایی که درزمینه حمل نخاله  وضایعات ساختمانی فعالیت میکنند وبا بی توجهی واقدام غیرمجاز ضایعات موجود را در معابر وحریم شهر تخلیه میکنندمورد پیگیری ونظارت قانونی قرارخواهند داد،