خدمات عیدانه شهرداری رامشیر درسطح شهر آغاز می شود

مهندس خالدی دربازدید امروز در راستای ارائه خدمات عمرانی  به  شهروندان و بهبود وضعیت زیباسازی پارکها ومعابر پرترددیاد آور شد  : شهرداری باتمام توان وتلاش مضاعف  درجهت رفع نواقص موجود واجرای برنامه های متناسب باطرح استقبال ازبهار،برنامه هاواقدامات رابه  نحو شایسته ومطلوب پیگیری واجرایی می کند، بر اساس همین گزارش شهردار رامشیریاد آورشد: *حذف موانع فیزیکی،جمع آوری زباله ونخاله های ساختمانی، پاکسازی مبلمان شهری، امحا’ دیوارنوشته های غیرمجاز،رنگامیزی وترمیم جداول ، لایروبی جویها وکانالها،همسان سازی دریچه ها،نظافت وشستشوی باکس های زباله** ولکه گیری آسفالت وکاشت *انواع نهال وگل گیاه* ازجمله اقداماتی است که دراین طرح اجرایی خواهد شد، 

  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر