روز مهندس مبارکباد

106 بازدید
6 اسفند 1400
01:36

** شکوفایی تمدن بشر فر آیند ایده های مهندسان تلاشگر است، **   پنجم اسفند روز مهندس برشما همکاران عزیز مبارکباد،   

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر