تبریک شهردار و اعضای شورای شهر بمناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری

199 بازدید
15 اسفند 1400
12:05

مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر باصدور پیامی فرارسیدن ۱۵ اسفند روز درختکاری وآغازهفته منابع طبیعی راتبریک گفتندوازعموم شهروندان جهت مشارکت دربزرگداشت این فریضه ملی معنوی دعوت بعمل آوردند،

درخت یکی اززیباترین مظاهر خلقت وجلوه ای ازتجلیلات آفریدگارعالم است، درخت برای ماایرانیان، نماد جاودانگی است وبه راستی که بخشی ازحیات بشری مدیون درختانی است که در روال طبیعی زیست بوم هازیبایی خلق میکنندو به تلطیف هوامی پردازند، ضمن گرامیداشت روز درختکاری وتبریک این روز به دوستداران طبیعت وهمه کسانیکه خواستارهوایی سالم    و  زمینی پاک هستند، دعوت میشود،باکاشت یک نهال بارعایت موارداقلیمی  جهت  مشارکت دربزرگداشت این فریضه ملی معنوی هدیه ای ماندگارازخودبرای فرزندان آینده شهربه یادگارگذارند، ضمنا” مراسم کاشت نهال فردایکشنبه ۱۵ اسفنداز ساعت ۹صبح درمحل پارک استاد شهریار واقع درمنطقه ۵۰۰ دستگاه برگزارمیگردد،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر