پیام تبریک مهندس خالدی شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر رامشیر بمناسبت روزطبیعت

179 بازدید
13 فروردین 1401
03:32

طبیعت به عنوان یکی ازنشانه های خدا،سرشار ازدرس وعبرت است. دلی که بیدار است.درهرپدیده ای عبرتی می بیندو ازهرنشانه ای ،درسی می آموزد ، بیداردلان ، ازبهار،درس تحول ونو شدن می آموزند، به تعبیرنبی مکرم اسلام(ص): آنکس که باتغییردنیااز وضعی به وضع دیگرآگاه نشود، از غافل ترین مردمان است،درسیزده همین روزازبهارطبیعت،سنت کهن ایرانیان برطبیعت گردی ودورهم بودن شکل گرفته که رسمی بسیار شایسته است ومیتواندرشته مهربانی هارامحکم ترکند،مهربانی با طبیعت هم بخشی ازاین رسم زیبا است که اگرموردغفلت وفراموشی قرارگیرد، زمزمه بهارهای آینده رابه سوی خاموشی رهنمون خواهدشد، اینجانبان ضمن تبریک مجددسال جدیدوشادباش سیزدهم فروردین روزطبیعت به مردم شریف رامشیر ، ازعموم شهروندان فهیم انتظار داریم دراین روزبا پاسداشت وشکرنعمت های خدادادی واستفاده بهینه از طبیعت که بحق ازبهترین سرمایه ها است،درجهت حفاظت از محیط زیست کوشابوده وامانت نسلهای آینده رابه خوبی برای آنان نگهداری نمایند.امیداست بارعایت نکات بهداشتی روزی سالم وبانشاط داشته باشید،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر