ادامه عملیات آسفالت معابر شهر

179 بازدید
22 فروردین 1401
01:58

به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر به شهروندان وبنا به ضرورت کلیه مناطق