شهردار رامشیر و اعضای شورای اسلامی شهرباصدوربیانیه ای ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس ازمردم روزه دار رامشیربرای شرکت درراهپیمایی روزجهانی قدس که نمادوحدت واراده امت اسلامی است دعوت بعمل آوردند

173 بازدید
9 اردیبهشت 1401
09:48

روزقدس روزتجلی شکوه وعظمت امت اسلامی،کانون استکبارستیزی وروز تجلی همدلی و همزبانی همه انسانهای حقیقت خواه وعدالت دوست جهان برای دفاع ازمظلوم و خروش برعلیه ظالم است،هرسال در ماه مبارک رمضان کشورعزیزمان به همراه ملتهای مسلمان جهان، روزجهانی قدس راباشکوه عظیمی برگزار میکنند،ولی جنایت ددمنشانه رژیم جعلی وغاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم وروزه دارفلسطین از یک رو وسیاستهای تفرقه ایی وخباثت انگیزاستکبارجهانی دربلد جهان اسلام به منظورتامین امنیت رژیم صهیونیستی ازسوی دیگر موجب شده است که امسال روز قدس حساس ترازگذشته شود، اینجانبان باگرامیداشت این مناسبت بزرگ اسلامی وجهانی،مردم همیشه درصحنه رامشیررابه حضورپرشور و دشمن شکن درراهپیمایی روزقدس دعوت مینمائیم، زمان:ساعت۱۲روبروی فرمانداری،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر،