اقدامات اثرگزارمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر درزمینه طرح جمع آوری آبهای سطحی ورفع گرفتگی کانال زیرزمینی خیابان شهید مطهر

175 بازدید
4 خرداد 1401
12:57

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طی هماهنگی وهمکاریهای صورت گرفته واحدهای عملیاتی شهرداری شامل خدمات شهری، عمرانی و زیبا سازی، فضای سبز وموتوری در یکهفته گذشته اقدام به مرمت ۸ نقطه ازکانالهایی که نیازبه ترمیم داشتندنمودند