عملیات ترمیم درب منهولهای خیابان ومناطق مختلف شهر

عملیات ترمیم درب منهولهای خیابان ومناطق مختلف شهر با پیگیریهای مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش واحد عمرانی شهرداری رامشیر اقدام گردید،