ملاقات مردمی ودیدار چهره به چهره مهندس خالدی شهرداررامشیر باشهروندان گرامی برگزارمی شود

254 بازدید
22 خرداد 1401
01:01

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر، ملاقات مردمی مهدی خالدی شهرداررامشیر باشهروندان صبح دوشنبه ۲۳ خردادماه باهدف تسهیل در روندخدمات رسانی،تسریع بخشیدن به فرآیند حل مشکلات مردمی ورسیدگی به تقاضاهای مطرح شده شهروندان برگزارخواهدشد، روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر