شهردار محله خودباشید مدتی است حوزه فنی وعمرانی و خدمات شهری شهرداری رامشیر بخش زیادی از توان و اعتبارات خودرا صرف پاکسازی شهر از زباله و نخاله های ساختمانی میکند

192 بازدید
1 تیر 1401
12:44

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر این شهرداری تاحدودی توانسته است بااستفاده از تجهیزات خودرویی و نیروهای انسانی ،انبوهی از زباله ونخاله های ساختمانی رابه محل مشخص شده انتقال دهد، ولی این اصل وجوددارد،،تازمانیکه مردم پابه پای خادمین خودحرکت نکنند آب از آب تکان نمیخورد، آنقدر حجم تخلیه نخاله وزباله هااین روزها زیادشده که دربرخی از روزها حجم جمع آوری شده به ۶۰ تن می رسد سامانه پیامکی وشماره تماس ۲۱۲۶ روابط عمومی فرصت مناسبی است تا شهروندان تخلیه نخاله توسط افراد سودجو در شهرویاحریم جاده هاراگزارش دهند ،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر