تلاشگران فضای سبز شهرداری رامشیر درپنجشنبه جهادی این هفته

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر عملیات پنجشنبه جهادی این هفته دوم تیرماه سال جاری به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رسیدگی به وضعیت نظافت و پاکسازی وهرس علفهای هرز ودرختان پارک جانبازان بود، جناب آقای سیدمسعودهاشمی عضومحترم شورای اسلامی شهر نیز پابه پای کارگران مشغول فعالیت وخدمت رسانی بود،