پنجشنبه جهادی دیگری رقم خورد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر امروز پنجشنبه مورخه دوم تیرماه سال جاری عملیات پاکسازی شهر ولایروبی جداول صبح امروز به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر باتلاش کارگران واحد خدمات شهری شهرداری رامشیر ازخیابان شریعتی به سمت کوچه های منطقه ۲ رقم خورد، دراجرای این اقدام حجم انبوهی ازجداول منطقه لایروبی گردید،