هشتمین مرحله نظافت عمومی درقالب طرح پنجشنبه جهادی درمنطقه ۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتمین مرحله ازاجرای طرح پاکسازی ونظافت عمومی شهر درقالب پنجشنبه جهادی درراستای نهادینه سازی مشارکتهای مردمی وترویج فرهنگ بهداشت و نظافت شهری وباهدف ارتقا،آگاهی عمومی نسبت به مسائل بهداشتی و زیست محیطی این هفته درمنطقه دو شامل کوچه های شهید زبادی ،کوچه شهید عبدالله رئیسی ،کوچه معرفت ، وشهیدتمیمی برگزارشد، دراجرای این اقدام ازشهروندان عزیزدرخواست میشود تاهمواره بامشارکت خوددراین اقدام جهادی که هرهفته دریکی ازمناطق برگزارمیگردد، همیارمسئولین و عوامل شهرداری درحفظ ونظافت و پاکیزگی محله خودباشند،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر