پیام تبریک مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر بمناسبت روزشهرداریها و دهیاریها

185 بازدید
14 تیر 1401
05:04

۱۴ تیرماه که باتصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بنام روزشهرداری و دهیاریها نامگذاری گردیده است فرصتی است مغتنم برای ارج نهادن وقدردانی از زحمات خادمان مردم درعرصه های مختلف مدیریت شهری که بصورت شبانه روزی برای توسعه ،پیشرفت و آبادانی شهر ازًهیچ تلاش وکوششی دریغ نمی ورزند و بی شک هرخدمتی که در جهت رفاه حال مردم صورت پذیرد موجب خشنودی خداوندمتعال قرار می‌گیرد

اهمیت و جایگاه شهرداریها و دهیاریها درعصرکنونی بر همگان روشن است ونقش این نهادها ازحوزه های خدماتی و زیرساختهای عمرانی بسیارفراتررفته وامروزه در روابط اجتماعی و مسائل فرهنگی نقش مستقیم واثرگذاردارندکه قطعا”شناخت درست از حیطه وظایف واختیارات شهرداریها و دهیاریها میتواند باعث تصمیم سازیهای اساسی و تحول آفرین درهر جامعه ای باشد، باید به این باوربرسیم که بانگاه سنتی دیگر امکان اداره شهرهاوحتی روستاها وجود نخواهدشد ومیل به پیشرفت و توسعه وارتقای شاخصه های شهر و شهروندی تنهابا برنامه ریزی علمی ازسوی متولیان وجذب مشارکت جدی مردمی تحقق خواهدیافت

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر رامشیر