شهردار رامشیر خبر داد : چرخ لنگان پروژه های عمرانی شهرداری رامشیر به حرکت درآمد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر ، به همت تلاشگران مدیریت شهری رامشیر پروژه های عمرانی شهرداری به شرح ذیل اعلام گردید:

۱- احداث پارک ۵/۵ هکتاری
۲- بازآفرینی آسفالت معابرشهر
۳- اصلاح ورودی های شهر
۴- کفپوش بازار خیابان امام خمینی
۵- تعمیرماشین آلات شهرداری
۶- اصلاح کلیه پارکهای سطح شهر ۷- راه اندازی کلیه آبنماهای شهر
۸- خریدمصالح کارخانه آسفالت

شهردار رامشیر درگفتگوباروابط عمومی شهرداری گفت : توسعه متوازن زیرساختها وتامین نیازهای شهروندان درهمه حوزه هاموردتوجه مدیریت شهری رامشیرقراردارد، خالدی درادامه افزود: شهرداری با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر طرحهای توسعه ای متعددی برای ارتقای سطح سرانه هاواماکن فرهنگی، رفاهی و ورزشی برای مردم خوب رامشیردر دست اجرا دارد که میتوان به پروژه مهم پارک ۵/۵ هکتاری اشاره نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر