سامانه تدارکات الکترونیک دولت

215 بازدید
13 شهریور 1401
07:00

سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت شرکت در مناقصه و مزایده های شهرداری

جهت ورود به سامانه بر روی لینک زیر کلیک کنید

www.setadiran.ir