عملیات آسفالت معابر شهر

145 بازدید
13 شهریور 1401
03:21

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ،دراجرای اقدامات عمرانی وخدماتی شهرداری رامشیر با تلاش مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر بیش ۱۸ کوچه وخیابان زیرسازی وآسفالت شدند درادامه این اقدامات روزپنجشنبه دهم شهریور شهریور ماه سالجاری خیابان های شریعتی، توحید وقسمت هایی از خیابان آزادگان وشصت دستگاه اجراوآسفالت گردید،