عملیات هرس وشاخه زنی درختان معابر به

عملیات هرس وشاخه زنی درختان معابر شهید مطهری، مثلثی شریعتی ومیادین مختلف شهر به همت وتلاش واحد فضای سبز شهرداری وهمکاری موثر اداره برق رامشیر