گزارش تصویری عملیات لوله کشی فضای سبز

عملیات لوله کشی آب خام جهت آبیاری فضای سبز پارک استادشهریار منطقه ۵۰۰ دستگاه و مثلثی سبزخیابان شریعتی (جنب منزل اخوان) به روایت تصویر پنجشنبه دهم شهریور ماه سال جاری،