شروع فعالیت بهسازی و مرمت و افزایش کیفیت روشنایی پارک ها

آغاز عملیات مرمت ، تعمیر سرویس و تعویض لامپ های سوخته درجهت تامین روشنایی پارکها به همت وتلاش کارگران واحد زیباسازی به دستورمهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر