لایروبی جداول و جمع آوری زباله به روایت تصویر

تلاش کارگران خدمات شهری شهرداری رامشیر به دستورمهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عملیات لایروبی جداول و جمع آوری زباله به روایت تصویر،