برگزاری جلسه اعضای ستاد امربه معروف و نهی از منکر

183 بازدید
8 اسفند 1401
11:20

برگزاری جلسه اعضای ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان رامشیر درمحل دفتر امام جمعه شهرستان رامشیر،