تامین انواع گل ونهال جهت کاشت درپارکها

تامین انواع گل ونهال جهت کاشت درپارکها ،میادین وآیلندها به همت و پیگیریهای مهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر رامشیر،