تامین روشنایی پارک ها

145 بازدید
8 اسفند 1401
11:02

باتلاش وپیگیریهای مهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهررامشیر تامین چراغ وایجاد روشنایی پارک خلیچ فارس اجرایی شد،