گزارش تصویری عملیات رنگ آمیزی

147 بازدید
8 اسفند 1401
11:21

اجرای عملیات رنگامیزی جداول ومبلمان شهری شامل تندیس ها ،مجسمه ، میادین ،نیمکت ونقاشی دیواری ،