مهندس مجیدی از اقدامات عمرانی درسال جدید پرده برداشت

103 بازدید
6 فروردین 1402
05:00

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمهندس مجیدی درگفتگوباروابط عمومی گفت: همزمان باآغازسال جدید بااجرای اقدامات عمرانی چهره شهرتغییرخواهدکرد،

ایشان در تشریح مهمترین رویکردها ، به تکمیل پروژه های نیمه کاره ویارهاشده اشاره کردوگفت:باابلاغ بودجه عمرانی اقدامات ازاوایل اردیبهشت ماه اجرایی خواهدشد، مجیدی بااشاره به اینکه برای سال جدیدنیازمندیک کارجدی وتحولی درمدیریت شهری هستیم،تصریح کرد:بایدبتوانیم بخشی ازخلا،هاوکاستیهایی که ازگذشته برای ما به یادگارمانده برطرف کنیم تابتوانیم خدمات خوبی رابه شهروندان ارائه دهیم،

مجیدی با بیان اینکه سال۱۴۰۲ انشاالله سال متفاوتی،درشهررامشیرخواهد بود گفت:درسالی که گذشت شهرداری با انواع مشکلات شهری روبروبودکه خوشبختانه توانستیم دراین وضعیت اقدامات قابل توجهی را انجام دهیم ومورد استفاده شهروندان قراردهیم، مجیدی دربخش دیگری ازسخنان خودبه سیاستهای مهم مدیریت شهری در سال جدید اشاره کرد و گفت:

استفاده ازمشارکتها و سرمایه گذاری بخش خصوصی جزومهمترین اولویت های سال جدیداست که به ازای هرگونه سرمایه گذاری علاوه برایجاد درآمدپایداربرای شهرداری،شرایط خوبی نیزبرای شهروندان درسطح شهررامشیر رقم خواهدخورد،اوهمچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام،رفع معضلات ومشکلات شهری واصلاح ساختارمدیریت شهر،اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی وارائه خدمات رسانی مطلوب به شهررا ازجمله مهمترین دغدغه های مدیریت شهری برای سال جدیدمعرفی کردوگفت:خوشبختانه همه این موارد دربرنامه بودجه شهرداری پیش بینی شده وامیدواریم دربخشهای درآمدی، عمرانی وهزینه های جاری بودجه بتوانیم به وضعیت مطلوبی برسیم،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر