فضاسازی محیطی شهری با نصب بنرهای ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

138 بازدید
12 فروردین 1402
04:09

سال ۱۴۰۲ گرامی باد،مهار تورم رشد تولید

فضاسازی محیطی شهری با نصب بنرهای ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران توسط روابط عمومی شهرداری رامشیرانجام شد ، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر عصرامروز تعدادی بنرمزین بنام ۱۲ فروردین سالروزاعلام جمهوری اسلامی ایران که با رای حداکثری ازسوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نامگذاری و تثبیت گردیدچاپ وبر روی استرابوردها و بیلبوردها وبصورت داربست درسطح شهربه همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر درنقاط پرترددشهرانجام شد،