عملیات هرس چمن وجمع آوری علفهای هرز میدان

121 بازدید
23 فروردین 1402
01:03

عملیات هرس چمن وجمع آوری علفهای هرز میدان الغدیر امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ باتلاش و همت کارگران فضای سبز اقدام گردید،