پیام مدیریت شهری رامشیربمناسبت روزجهانی قدس

162 بازدید
25 فروردین 1402
09:10

باسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرمتن پیام مدیران شهری رامشیربه شرح زیراست ، *همانطوریکه رهبرفرزانه انقلاب فرمودندروزقدس،روزحیات است،

این روزجهانی نمادحق طلبی وظلم ستیزی بامستکبران جهان است که توسط رهبرانقلاب بنیانگذاری شده وبه نمادی ازمظلومیت درتمامی جوامع اسلامی تبدیل شده است، مردم مسلمان ایران همچون تمام این سالهاکه با حضور، ،در راهپیمایی، دوشادوش مردم مظلوم فلسطین حضور داشتند ،امسال ،با توجه به شرایط موجودبا استفاده از ابزارهای نوین فریاد دادخواهی سردادند*، *اینجانبان ازحمایت مردم شریف و ولایتمداررامشیردر دفاع ازمظلومان فلسطینی قدردانی نموده وتوفیق روز افزون همگان ونابودی رژیم اشغالگر قدس راازپروردگارمتعال مسئلت مینمائیم،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر